Regeringen säger fortsatt ja till höghastighetståg

Regeringen säger ja till höghastighetstågen. Det var ett av budskapen i samband med att regeringen presenterade sin infrastrukturproposition för planperioden 2018-2029. Dessutom höjer regeringen anslagen för drift och underhåll av järnvägen med 47 procent, jämfört med nuvarande planperiod 2014-2025. För ytterligare info se: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-sager-fortsatt-ja-till-snabbtag-23970?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=8f97fd5c44-Ja_till_snabbt_g_Lejonpannan_nominerad_t10_6_2016&utm_medium=email&utm_term=0_ee9fd3e3e1-8f97fd5c44-176024173

Stort behov av investeringar i järnväg kommande 12 år

  De kommande tolv åren behövs 192 miljarder kronor för drift, underhåll och trafikledning av järnvägen. Då bibehålls nuvarande kvalitet, samtidigt som nödvändiga satsningar på det eftersläpande underhållet görs. Det visar ett nyligen remitterat underlag från Trafikverket för framtida infrastrukturinvesteringar. Regeringen har ökat budgeten för järnvägsunderhållet, men i dag uppgår den ändå bara till cirka[…]