Regeringen säger fortsatt ja till höghastighetståg

Regeringen säger ja till höghastighetstågen. Det var ett av budskapen i samband med att regeringen presenterade sin infrastrukturproposition för planperioden 2018-2029. Dessutom höjer regeringen anslagen för drift och underhåll av järnvägen med 47 procent, jämfört med nuvarande planperiod 2014-2025. För ytterligare info se: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-sager-fortsatt-ja-till-snabbtag-23970?utm_source=Nyhetsbrev&utm_campaign=8f97fd5c44-Ja_till_snabbt_g_Lejonpannan_nominerad_t10_6_2016&utm_medium=email&utm_term=0_ee9fd3e3e1-8f97fd5c44-176024173