Stort behov av investeringar i järnväg kommande 12 år

  De kommande tolv åren behövs 192 miljarder kronor för drift, underhåll och trafikledning av järnvägen. Då bibehålls nuvarande kvalitet, samtidigt som nödvändiga satsningar på det eftersläpande underhållet görs. Det visar ett nyligen remitterat underlag från Trafikverket för framtida infrastrukturinvesteringar. Regeringen har ökat budgeten för järnvägsunderhållet, men i dag uppgår den ändå bara till cirka[…]